Built with Berta

  1. Den Feministiska Visionen

    2-kanalsvideoprojektion, HD, 4:40, video 6 min, bildspel 1 min, bok; Jungfrulandet av Charlotte Perkins Gilman, samtal från läsgruppen (1915) presenterad som text, bord, växter.

    Ett pågående projekt på Elfvinggården, ett kollektivhus utanför Stockholm. Huset är byggt 1940 till ensamstående yrkesarbetande kvinnor och är fortfarande idag i bruk under samma premisser. Under 2015 har sju kvinnor som bor i huset tillsammans läst Jungfrulandet, en utopisk, feministisk sci-fi berättelse om ett land där det endast bor kvinnor. Gruppens samtal om feministiska visioner i relation till Elfvinggården och Jungfrulandet presenterades som textsidor brevid boken. Samtalet är nu grund för den sci-fi film som är projektetets nästa fas. 

    Elfvinggården är ritad av arkitekten Olle Engkvist och beläget vid äppleviken i Alvik och består av 300 lägenheter. Det finns en restaurang och gemensamma utrymmen. Huset finansierades av Gunborg och Ingeborg Elfving, två yrkesarbetande, ogifta kvinnor som testamenterade sina tillgångar till att skapa ett bra boende för ensamstående, yrkesarbetande kvinnor. Idéerna bakom huset planering var en uppvärdering av ensamstående kvinnors behov och livskvalitet och erbjöd en bostad åt dem som inte valde, eller passade in i, den traditionella familjestrukturen.

    Husets utseende är oförändrat sedan det byggdes. I de gemensamma lokalerna har den ursprungliga inredningen fått stå oförändrad, i matsalen serveras fortfarande middag för de boende och en husvärdinna finns på plats. Det pågår en hel del gruppaktiviteter; matlagning, friskvård, meditation, filmvisning, trädgårdsgrupp, kör, samtalsgrupp om existentiella frågor. Där finns en verkstad, en secondhandbutik och ett byteshandelsystem för byte av varor och tjänster med en fiktiv valuta kallad elvaringen.