Time Waste

Stills from videowork Time Waste, 2021

video projection, HD, sound, 6,21 min,

Vem städar? Vems är städproblemet? Hur ser vi på smuts? Vad finns det för kopplingar mellan smuts och vem som tar hand om smutsen? Städningen är repetitivt och uppfattas som improduktivt: snarare än att skapa något nytt återställer de enbart det befintliga och karakteriseras därför som cykliskt. Vad är då egentligen problemet med repetition? Varför framstår och framställs så ofta repetitivt arbete som tröstlöst och meningslöst och att vardagslivets repetitiva karaktär uppfattas som ett problem? För att det helt enkelt framstår som motsatsen till det moderna samhällets inriktning på framsteg och ackumulation, det vill säga ”utveckling”. Problematisering, intellektualisering och kritiskt tänkande – dygder i det moderna samhället – får stå tillbaka. I ett samhälle som bygger på en linjär tidsuppfattning där uppdelning mellan produktivt och reproduktivt arbete är central, har vi lärt oss att betrakta det ena som tröstlöst och det andra som både lönsamt och självutvecklande. Projektet utgår från en forskningsrapport från 1985 av en kvinnlig arkitekt som undersökte hur det gick att bygga ett mer lättstädat badrum. Forskaren utgick egna erfarenheter som småbarnsförälder och frustrationen inför all tid det tog att städa. Forskningsprojektet utfördes med försökspersoner som städade i ett testbadrum. Avhandlingen blev sedan förlöjligad i media, och ifrågasatt huruvida städning kunde vara ett ämne värt att forska på i fyra år, men hennes resultat ledde sedan till att byggbranschen ändrade svensk standard för badrum. Videon visar en städkoreografi med fem dansare från danskollektivet Nya Rörelsen i en kopia av fullskalemodellen från forskningsprojektet. Dansarnas rörelser utgår från de fotografier av städningar från försökspersonerna som finns i avhandlingen.