Orgasm

Video, ljud, HD, 6 min., 2014.


 
Text in English below

Videoverket är en omformulering av A.S.M.R-fenomenet (Autonomous Sensory Meridian Response). A.S.M.R är ett youtube-fenomen där vardagliga saker som att bläddra i en bok eller göra något i långsam takt ackompanjeras av en viskande röst för att uppnå en kittlande känsla, ibland beskriven som en hjärnorgasm.

Istället för att vardagliga saker beskrivs i verket Orgasm syns en hand som smeker sanden på en strand, i bakgrunden kan man höra ljudet av vågor och den klassiska radikalfeministiska texten The Myth of Vaginal Orgasm (Anne Koedt, 1970) viskas. Verket estetik liknar en avslappningsvideo. Texten anknyter till den förtryckande kulturhistoriska synen på den kvinnliga orgasmen som bland annat myntades av Freud. Han hade uppfattningen att klitoris-orgasmen var för flickor medan endast vuxna kvinnor borde tendera till den mer mogna vaginala orgasmen.

Verket ingår i en samlad filmvisning med titeln The Unnamed Feeling: videoexperiment in Autonomous Sensory Meridian Response (A.S.M.R) och har visats på Folkets Bio i Umeå och på Spektrum i Berlin.

The video work is a rephrasing of the A.S.M.R-phenomenon (Autonomous Sensory Meridian Response). A.S.M.R is a youtube-phenomenon where everyday things like flicking through a book or doing something in a slow pace is accompanied by a whispering voice to achieve a tickling sensation, sometimes described as a brain orgasm.

Instead of describing everyday things in the piece Orgasm there is a hand stroking the sand on a beach, in the background one can hear the sound of waves and the classic radical feminist text The Myth of Vaginal Orgasm (Anne Koedt, 1970) is being whispered. The aesthetic of the piece resembles that of a relaxation video. The text relates to the oppressing cultural historical view on the female orgasm which, among others, was coined by Freud. He had the opinion that the clitoris orgasm was for girls while adult women only should tend to the more mature vaginal orgasm.

The work is part of a collective film viewing with the title The Unnamed Feeling: video experiments in Autonomous Sensory Meridian Response (A.S.M.R) and have been shown at Folkets Bio in Umeå and at Spektrum in Berlin.