Built with Berta

 1. Behandlingen, 2015.

  video med ljud 6.30 min HD, performance vid tidsbokning. Trailer Gallery, Umeå.

  Armbågsbad, halvbad, tallbad, regnbad, störtbad eller en promenad på vått gräs; beskrivningar av behandlingar vid svenska kurorter vid sekelskiftet 1900 i Sverige. En serie video inspirerade av behandlingarna som gavs, med fokus på de riktade till riktade till kvinnor, samt hälsobadets idéer och tron på vattenkurens verkan som en möjlig väg till en bättre folkhälsa. 

  Galleriet var placerat i Årstidsparken i Umeå där det tidigare ska ha funnits en fördelaktig brunnskällan. Under tre dagar kunde besökare delta i en vattenkur, inspirerad av de vattenbehandlingar som gavs till kvinnor runt sekelskiftet för att bota åkommor som bleksot, klenhet, hysteri och barnlöshet. Kurens mål var att öka kroppens vätskor och stimulera blodets cirkulation och muntra sinnet.

  The Treatment, 2015.

  video with sound 6.30 min HD, performance by appointment. Trailer Gallery, Umeå, Sweden.

  Elbow bath, half bath, pine bath, rain bath, bucket bath or a walk on wet grass to stimulate blood circulation in the body; descriptions of treatments from Swedish health spas at the turn of the twentieth century, with a special focus on the treaments given to women. The exhibition presented a series of videos that examine the idea of the health bath and the belief in water treatment as a possible cure to improve public health.

  The gallery was located in Årstidsparken in Umeå where  it use to be a health-giving well. During three days, visitors could participate in a treatment, inspired by the water treatments given to women to cure ailments, chlorosis, frailness, hysteria and infertility. The goal with the treatment was to increase the body's fluids and stimulate blood circulation and get a cheerful mind.

  Behandligen from Helena Olsson on Vimeo.