Built with Berta

 1. Galleri CC in collaboration with Swedish Film Institute is pleased to present “LOOP - A video art marathon”!

  Opening: 4 December 2015 18:00-21:00

  Dates: 4-21 December 2015
  Opening hours: Wed-Thurs 15:00-18:00, Sat-Sun 12:00-16:00

   

   

 2. Välkomna till fotogalleriet [format]s höstlovsverkstad för barn 7-13 år! En zoetrop (eller trolltrumma som det kallades förr) är en liten filmmaskin som uppfanns under början av 1800-talet. Vi klipper och klistrar ihop en konstruktion i svart kartong, sedan ritar vi en serie bilder med små förskjutningar som sätts inuti. När zoetropen snurras börjar bilderna röra på sig och förvandlas till en egen film.

  Barn är välkomna i vuxnas sällskap. Drop in (i mån av plats).
  Workshopen är gratis. Vi ses!

  Workshopens öppettider:
  Tisdag–fredag 27-30 oktober kl 14-16

  Pedagog och konstnär:
  Helena Olsson är verksam konstnär och pedagog i Malmö och arbetar med video,fotografi och performance.
  Hon är utbildad på Fotoskolan Sthlm samt Konsthögskolan i Malmö.

  Adress:
  fotogalleriet [format]
  Friisgatan 15b
  214 21 Malmö

  Workshopen är en del av Bästa Biennalen! 2015.
  Se hela biennalens program här.

 3. SCREENING NIGHT #8

  at SPEKTRUM, Berlin. 19 July | 20:00

  The Unnamed Feeling: video experiments in Autonomous Sensory Meridian Response (A.S.M.R.)

  Recordings of whispers, delicately opened mail and packages, amplified chewing, fingernails tapping on hard surfaces, descriptions of spa treatments: simple everyday gestures filmed with intimacy. Inspiring a YouTube subculture of thousands of videos, Autonomous Sensory Meridian Response (A.S.M.R.) is a pleasurable tingling in the head, scalp, and back that is triggered by certain sights, sounds, touches, and scents. Intrigued by the fast growing community that celebrates and activates this feeling, Lily Benson invited artists and filmmakers to create new work inspired by A.S.M.R.

  Including: Max Boss (DE) & Stine Omar (NO), Josephine Decker (US), Helena Olsson (SW), Adam Khalil (US), Saki Sato (US), Ana Rebordao (PO), Billy Rennekamp (US/DE), Alex Tyson (US), Jessica Williams (NO).

  SPEKTRUM is a space of convergence for cultural communities and transdisciplinary groups emerging and operating in Kreuzberg/Neukölln, Berlin.

 4. COLLIDING NARRATIVES

  Helena Olsson, Ihra Lill and António Leal + Jesper Veileby 
  White Room, Inter Art Center, Malmö
  2015-03-27- 2015-04-11
  "How does one tell a story, and what happens when more than one collide?" Through an installation show with video as its main focus the artists look at their interest in the fictive and chronicle, questioning what it means to have a narrative practice.
 5. Trailer Gallery presents the exhibition Behandlingen with Helena Olsson.

  Helena Olsson is a Swedish artist that with performance, video and reenactments investigates norms, social strucures, power and gender. Helena Olsson has been shown at KHM Gallery, Malmö, Regnbågsfestival in Malmö and Galleri Maskinen Art Boat in Umeå. She completed her MFA at the Malmö Art Academy in 2014 and is currently working with Kajsa Dahlberg through konstnärsnämdens assistant grant.

  Elbow bath, half bath, pine bath, rain bath, bucket bath or a walk on wet grass to stimulate blood circulation in the body; descriptions of treatments from Swedish health spas during the past centuries. The exhibition presents a series of videos that examine the idea of the health bath and the belief in water treatment as a possible cure to improve public health. As part of the exhibition the visitors that might feel weak are welcomed to schedule an appointment with Helena Olsson who will strengthen your body to increase its fluids and invigorate your mind.

  Appointments are available every half hour from 12-15.30, fri-sun, and 18-19 during the opening.
  To make an appointment, please email behandlingen@trailergallery.se

  Trailer Gallery is located at Årstidsparken in Umeå

  OPENING: Thursday 5th feb 18-19.30h

  OPEN HOURS: Friday – Sunday 12-16h.

  www.trailergallery.se

 6. Trumpeten C/O Mellanrum

  Läs artiklarna om vår tillfälliga atelje på gågatan i Malmö samt samarbetet med projeketet "Mellanrum" som drivs av Sebastian Dahlqvist i Folkuniversitetets regi.

  http://ateljetrumpeten.tumblr.com

 7. http://www.omkonst.com/14-malmo-konsthogskola-arsrutstallning.shtml

 8. http://www.kunstkritikk.se/nyheter/nya-konstnarer-i-malmo/?d=se

 9. TOUCH TOUR
  "It's not only what you touch, it's how you touch it"

  A guided tour of Malmö Art Academy's annual exhibition, with special access to the physical sensations of art. Lead by the artists Lily Benson and Helena Olssson.

  Sunday May 18, 14.00
  Sunday May 25, 14.00


  Meet in the courtyard of Föreningsgatan 42.

 10. Presstext

  Känslornas Politik- hur berättelser kan konstrueras och identiteter skapas. Att synliggöra de maktstrukturer som finns och på så sätt kunna tänka politiskt kring våra liv och visa de strukturella kopplingarna mellan en offentlighet och människors faktiska livssituationer.

   Utgångspunkten för utställningen bygger på samtal med en familj som har valt att dela på föräldraskapet och leva tillsammans utan sexuella eller romantiska relationer. Vissa kallar det stjärnfamilj, andra ser det mest som ett sätt att leva.  

   I videoverket Rösternas Politik diskuteras feministiska strategier som används för att skapa handlingsutrymme för det liv man vill leva i det rådande sociala och politiska systemet. I iscensättningar med skådespelare visas flera perspektiv som existerar sida vid sida. 

   Mina arbeten formas kring frågor om sociala regler, makt och kön. Jag använder dokumentärt material och blandar olika arbetsmetoder så som video och performance för att undersöka de roller vi människor tar och vilka syften dessa roller uppfyller. Jag intresserar mig för förväntningar som existerar inom sociala konstruktioner och om ett eventuellt synliggörande av dessa skulle kunna leda till en omförhandling av reglerna. 

   

   

  ENG

  pressrelease

  The Politics of Emotions- how narratives are constructed and identities formed. To make visible the power structures that exist and in that way to think politically around our lives and show the structural connections between the public and people’s actual life situations.

   

  The starting point for the exhibition is built on a conversation with a family that has chosen to share the parenthood and live together without sexual or romantic relations. Some call it Star Family, others mostly see it as a way of life.

   

  In the video work The politics of Voices, feminist strategies are discussed that are used to create room for action in order to lead the life that one desires in the current social and political system. In staged settings with actors, several perspectives are shown that exist side by side.

   

  My works are formed around questions about social rules, power and gender. I use documentary material and combine different ways of working such as video and performance to examine the roles that we humans take on and which purposes these roles satisfy. I take an interest in expectations that exist within social constructs and how a potential awareness of these could lead to a renegotiation of the rules.