Built with Berta

 1. Rösternas Politik, 2014

  3 kanal videoprojektion , HD , ljud 23.22 min

  Videon bygger en intervju med tre personer som har valt att dela föräldraskap och vara en familj utan sexuella- eller kärleksrelationer . Skådespelare mimar sedan samtalet.

  Ett försök att genom ett "queer" visning använda tre skärmar som vid olika tidpunkter projicerar, vilket gör det omöjligt att titta på alla de variationer som händer samtidigt. Titta på en 2 min . utdrag från Voices of Politics .

  Politics of Voices, 2014

  3 channel videoprojection, HD, sound 23.22 min

  The video is based a interview with three people who have chosen to share parenting and being a family without sexual relations. Then using actors that mouthed the conversation. 

  An attempt to use a "queer" viewing the video is shifting on three screens at different times throughout the video, making it impossible to watch all the variations that happens at the same.

  Watch a 2 min. excerpt from Voices of Politics.

 2. Excerpt from Voices of Politics.