Built with Berta

 1. Orgasm, 2014

  Video, ljud, HD 6 min.

  Utgångspunkten till verket kommer från fenomenet A.S.M.R (Autonomous Sensory Meridian Response) som kan ge en icke sexuell hjärnorgasm genom att t.ex. lyssna på viskande röster eller titta på när ett föremål undersöks väldigt noggrant och långsamt. I videon hörs en röst som visar fram en del ur texten "The Myth of Vaginal Orgasm" av Anne Koedt från 1970 samtidigt som en hand i närbild rör sig i sanden.

  The video has a starting point from the phenomenon A.R.S.M.R (Autonomous Sensory Meridian Response) that can provide a non-sexual brain orgasm by listening to whispering voices or look at a person who investigates a object very thoroughly and long. In the video, you hear a voice that whispers the firt part of the text of "The Myth of the Vaginal Orgasm" by Anne Koedth from 1970 while a hand in close-up moves in the sand.

   

  Orgasm from Helena Olsson on Vimeo.